Historie

Jan Keezer; de rijke geschiedenis van een “bodehuis”

Op 1 juli 1916 heeft de heer Jan Keezer het gelijknamige bedrijf opgericht. Het was een komen en gaan van beurtschippers en verladers aan de Achterdam in Zaandam. Daar lag het kantoorschip afgemeerd, de “lichter” van waaruit Jan Keezer opereerde. De firma was een bemiddelingskantoor tussen schippers en fabrieken. Schepen die via het IJsselmeer het achterland invoeren namen bij de fabrieken in de Zaanstreek de vracht mee. Twintig, dertig schepen onderhielden diensten met Jan Keezer. Het bodehuis gaf ze opdracht bij welke fabriek langs te gaan. Dit gebeurde veelal door middel van het versturen van een briefkaart waarop de opdracht vermeld stond. Alle grote fabrieken in de Zaanstreek behoorden tot het klantenbestand. Jan Keezer was een begrip in de Zaanstreek en in zijn soort de grootste in de regio.

In 1924 werd Jan Keezer overgenomen door de heer P.A. Smit, de grootvader van de huidige eigenaar. De naam Jan Keezer werd gehandhaafd om verwarring te voorkomen: de familie Smit was een echte beurtschippersfamilie en er waren nog een paar transportbedrijven die de naam “ Smit” voerden. De heer Smit maakte Jan Keezer tot het bodecentrum van Zaandam waar dagelijks, naast de beurtschippers, vele vrachtwagens kwamen laden en lossen. Dit was op de Achterdam vaak een heel gemanoeuvreer. De gemeente Zaandam zag het belang van Jan Keezer in en liet een nieuw bodecentrum ontwikkelen bij de Wilhelminasluis. Het kantoorschip verhuisde mee van de Achterdam naar het Bodecentrum. In het vooronder woonde de walbaas met zijn gezin. Het bovendeel was ingericht als kantoor en daarnaast was er het pakhuis. Het terrein van het bodecentrum was ruim opgezet maar opslagmogelijkheden ontbraken: een klein gedeelte kon in het “pakhuis” van de prinses Beatrix maar de meeste goederen werden op de kade gezet. Met een dekzeil erover en een touw er om; dat kon toen nog.

Door de toename van het aantal (eigen) vrachtwagens, de steeds slechter wordende bereikbaarheid in het centrum van Zaandam en de plannen van de gemeente Zaanstad om het Zaantheater te vestigen op het voormalige bodecentrum, verhuisde het bedrijf in 1994 naar de Achtersluispolder. Hier werd in 2006 het 90-jarig bestaan gevierd. In 2009 verhuisde het bedrijf opnieuw: nu naar het Ambacht in Oostzaan.

De directie is al die jaren overgegaan van vader op zoon; in 1945 trad de heer W.A.J. Smit toe tot de directie, in 1987 gevolgd door zijn zoon, de huidige directeur, de heer P.A.H. Smit.